Norske Muslimer Skaper Historie

På en kjølig lørdagskveld fanget Oslo verdens oppmerksomhet.

En gruppe unge norske muslimer kom sammen og sendte et klart fredsbudskap ved å danne et menneskelig skjold rundt synagogen i Oslo.

Denne solidaritetsmarkeringen kom i lys av de siste ukers terrorangrep i Paris og København som har reist bekymringer om de jødiske samfunns sikkerhet i Europa. Unge fanatikere begikk disse angrepene, rettet mot både personer i de jødiske samfunn og jødiske institusjoner. Gjerningsmennene kan bare beskrives som desperate, voldelige og kriminelle.

Disse fatale angrep har skapt debatter om «stigende antisemittisme» i Europa og om islam var en motivasjonsfaktor for den brutale volden.

Mitt svar er at de som lever i tråd med islam vet at disse handlingene ikke har noen plass i religionen. Islam står for fred og medmenneskelighet slik som mange andre religioner. Men det faktum gjenstår at tragediene i Paris og København involverte sinte unge muslimske menn. Som et resultat av disse angrepene står muslimer i Europa overfor betydelige fordommer og er svært ofte tvunget til å rettferdiggjøre sin religiøse tilhørighet. Jeg har aldri forstått hvordan det er mulig å bevise sin uskyld som medlem av en religiøs gruppe.

Den menneskelige sirkelen rundt synagogen var ment å vise de sanne verdier islam står for. Det var en måte å ta islams «eierskap» tilbake fra fanatikere som skader religionens omdømme og essens. Internasjonale medier dekket ivrig begivenheten.

Politiet estimerer opptil 2.000 mennesker sluttet seg til sirkelen rundt synagogen. En av arrangørene uttrykte seg som følger: «Det er mange flere ‘fredshissere’ enn krigshisserne. Det er fortsatt håp for menneskeheten, for fred og kjærlighet, på tvers av religiøse forskjeller og bakgrunner.»

Det er ingen tvil om at mange av arrangørene og deltakerne er dypt uenige i Israels blokade av Gaza og menneskerettighetsbrudd i Palestina. Denne hendelsen er dog unik på mange måter. Det var hjertevarmende å se unge mennesker bringe håp til en konfliktfylt verden. Hendelsen ga i det minste grunn for en hvis grad av optimisme i de muslimske og jødiske samfunn i Norge. Politisk uenighet og et landets uakseptabel utenrikspolitikk bør aldri være en årsak til mangel på respekt, sinne eller vold mot et religiøst samfunn.

Nok en gang er Norge en eksepsjonell veiviser til dialog. Dette kommer ikke som en overraskelse for de som forstår det norske samfunn. Verdier som solidaritet, medmenneskelighet og toleranse verdsettes høyt av mange nordmenn og er godt inngrodd hos den alminnelige nordmannen. Mens verdens ledere bruker politisk makt for å bekjempe terrorisme globalt bør vi alle gjøre en iherdig innsats for å påvirke våre egne lokalsamfunn.Kiran Aziz, Norway

About

Kiran Aziz is working as Attorney at Law at Ernst & Young in Oslo. She graduated from University in Oslo along with Cornell Law School. She has broad experience from International legal aid projects through being leader of the Internal legal aid committee at The Norwegian Female Lawyers' Association. NKJF cooperates in international projects in order to focus on womens ´ social and legal issues in other parts of the world. NKJF has been involved in projects in countries like Colombia, Thailand, Egypt. Kiran is also a member of the Norwegian Bar Association´s International Legal Aid committee. The purpose is to establish a cooperation with other Bar associations in order to strength Human Rights and access to legal aid. Currently the legal aid projects are in Uganda and Guatemala. Further on Kiran is engaged in Corporate Social Responsibility as being one of the members of International Commission of Jurists (ICJ). She is also a board member of Oslo Red Cross.


© 2017 OpedSpace.